Обговорення

Шановні колеги! В ході реформування сфери охорони здоров’я, частиною якої за логікою є і приватні медичні заклади, вважаємо за необхідне звернутися до Вас із запитанням. Що думаєте Ви, представники медичних закладів приватної форми власності щодо місця приватного сегменту в системі надання медичної допомоги у зв’язку з тими змінами, що відбуваються?

11 квітня 2017 року МОЗ України оприлюднило для публічного обговорення проект Постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики” http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170411_1.html